اطلاعات تماس

اطلاعات و شماره تماس شرکت پاوان پخش پاسارگاد

شرکت پخش استانی واکسن و داروهای دامپزشکی

تلفن:
۰۱۱۴۲۴۳۴۴۵۱
۰۱۱۴۲۴۳۴۴۵۲
۰۱۱۴۲۴۳۴۲۸۸
۰۱۱۴۲۴۳۳۲۳۰
۰۱۱۴۲۴۳۳۲۳۱
فکس:
۰۱۱۴۲۴۳۴۲۸۹
آدرس:
مازندران سوادکوه شمالی نرسیده به پل شاهپور

تماس با مدیر عامل شرکت

لطفا اطلاعات را با دقت و به صورت کامل وارد نمایید .